Pracownia  fotograficzno  -  komputerowa

        

Nauka wszelkich form pracy z aparatem fotograficznym, kamerą i komputerem. Wykonywanie zdjęć, organizowanie sesji zdjęciowych, obróbka, przetwarzanie, drukowanie. Pracownia wyposażona jest w 5 stanowisk komputerowych. Uczestnicy mają okazję zapoznać się z obsługą komputera, najprostszymi pojęciami informatycznymi, podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi oprogramowania oraz poruszaniem się w Internecie.