Sprawozdania za 2023 rok

 

                    Sprawozdanie Merytoryczne za 2023 rok

                    Bilans za 2023 rok

                    Sprawozdanie Finansowe Informacje Ogólne za 2023 rok

                    Sprawozdanie Finansowe Informacje Uzupełniające do Bilansu za 2023 rok

                   Rachunek Zysków i Strat za 2023 rok