Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia  27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) tzw. „RODO” podajemy do wiadomości wymagane klauzule informacyjne

 

  

    Regulamin Ochrony Danych Osobowych Koło w Gryfinie  

  

    Klauzula informacyjna dla członków PSONI Koło w Gryfinie

 

    Klauzula zgody i klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy w PSONI Koło w Gryfinie

 

    Klauzula  informacyjna osób przekazujących 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz PSONI Koło w Gryfinie 

 

    Klauzula informacyjna dla pracowników PSONI Koło w Gryfinie 

 

    Klauzula informacyjna dla oferentów w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w PSONI Koło w Gryfinie

 

    Klauzula informacyjna dla osób objętych wsparciem PSONI Koło w Gryfinie w projektach finansowanych przez PERON