Warsztat Terapii Zajęciowej w Gryfinie rozpoczął swoją działalność w sierpniu 1996 r. i mieści się w budynku przy ulicy Szczecińskiej 33 w Gryfinie.

Warsztat Terapii Zajęciowej jest wyodrębnioną jednostką organizacyjną i finansową Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną  Koło w Gryfinie powołaną do realizacji zadań z rehabilitacji społecznej i zawodowej wynikających z Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 123 poz. 776 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz. U. 04.63.587 z dnia 15 kwietnia 2004 roku).

Celem placówki jest działanie zmierzające do wszechstronnego rozwoju osób niepełnosprawnych intelektualnie, a w szczególności poprawy sprawności psychofizycznej, zaradności życiowej, rehabilitacji społecznej. Uczestnicy WTZ pochodzą z powiatu gryfińskiego.

Warsztat jest placówką pobytu dziennego. Funkcjonuje przez pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30. Zajęcia terapeutyczne uczestników odbywają się od godz. 8.00 do 15.00  (7 godzin dziennie, 35 godzin tygodniowo, 11 miesięcy w roku) z możliwością prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych i terapeutycznych w godzinach popołudniowych oraz w dni wolne od pracy na terenie siedziby Warsztatu i poza nim. 

Indywidualne plany terapii opracowuje rada programowa (indywidualnie dla każdego uczestnika), którą stanowią: kierownik, instruktorzy terapii zajęciowej, psycholog , rehabilitant.  Rehabilitacja uczestników WTZ realizowana jest w oparciu o indywidualny program, który określa: stanowisko terapii, przewidywany zakres terapii, zakres i metody nauki zaradności osobistej i przystosowania do życia, niezbędnie także w ewentualnym podjęciu pracy oraz formy współpracy z rodziną. 

W ramach rehabilitacji społecznej organizowane są zajęcia kulturalno – oświatowe, integracyjne oraz imprezy promujące i prezentujące WTZ w środowisku lokalnym. Są to: wyjścia do kina, restauracji, muzeum, wycieczki, imprezy międzywarsztatowe, udział w olimpiadach specjalnych, aukcje prac uczestników, także wyjścia do sklepów w celu dokonania zakupów. Obecnie warsztat terapii zajęciowej obejmuje swoją opieką 35 osób z niepełnosprawnością intelektualną

 1. Terapia zajęciowa w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej odbywa się w grupach pięcioosobowych w następujących pracowniach terapeutycznych:
 • Gospodarstwa domowego i ogrodnictwa
 • Krawieckiej
 • Plastycznej
 • Poligraficzno- komputerowej z elementami doradztwa zawodowego
 • Technik różnych
 • Stolarsko – dekoratorskiej
 • Komputerowo- fotograficzna

               oraz zajęcia uzupełniające:

 • rehabilitacja ruchowa,
 • zajęcia na basenie
 • zajęcia psychologiczne
 • inne aktywności w ramach kół zainteresowań

Zasady przyjmowania osób z niepełnosprawnością intelektualną do placówki WTZ

Na Warsztat Terapii Zajęciowej w Gryfinie mogą zostać przyjęte osoby z niepełnosprawnością intelektualną po spełnieniu następujących warunków:

 • posiadanie ważnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, wydanego przez właściwy organ ze wskazaniem do udziału w terapii zajęciowej,
 • ukończenie 16-go roku życia,
 • złożenie przez zainteresowanego lub jego opiekuna wniosku o przyjęcie do WTZ, 
 • wydanie przez Kierownika WTZ w porozumieniu z Radą Programową decyzji o zakwalifikowaniu do uczestnictwa w Warsztacie,
 • udział nowo przyjętego uczestnika w zajęciach na trzymiesięczny okres próbny

 

Adres siedziby Warsztatu Terapii Zajęciowej:

74-100 Gryfino, ul. Szczecińska 33.

Tel. 91 415 2014

e- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.