Do zapoznania

                                        Porządek obrad

                                       Regulamin walnego zebrania

                                                   Sprawozdanie Merytoryczne 

                                                   Informacje Ogólne za 2023 rok

                                                  Bilans za 2023 rok

                                                  Rachunek Zysków i Strat za 2023 rok

                                                 Sprawozdanie Finansowe za 2023 rok