Do zapoznania

                                        Porządek obrad

                                       Regulamin walnego zebrania

                                                   Sprawozdanie Merytoryczne 

                                                   Informacje Ogólne za 2023 rok

                                                  Bilans za 2023 rok

                                                  Rachunek Zysków i Strat za 2023 rok

                                                 Sprawozdanie Finansowe za 2023 rok

 

 

 

        Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

Ogromnie dziękujemy wszystkim, którzy tak licznie obchodzili z nami Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną na Gryfińskim Nabrzeżu.

 

Zadanie współfinansowane ze środków Powiatu Gryfińskiego.

   Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
   Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
   Środowiskowy Dom Samopomocy w Gryfinie
  "Pełnosprawni Spółka z o.o." w Gryfinie
   Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Gryfinie
   Dom Pomocy Społecznej w Dębcach
   Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych "Most" Koło nr 1 w Gryfinie
Wielkie wyrazy wdzięczności dla:
  Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie
  PUK w Gryfinie
  Ludowy Zespół Sportowy w Gryfinie
  Gryfińskie Stowarzyszenie Ratownicze w Gryfinie
  Referat Promocji i Komunikacji Społecznej Miasta i Gminy Gryfino
  Bosmanat Gryfiński
  Dziękujemy rodzinom i przyjaciołom 

Kochani! Niech Dzień Godności będzie każdego dnia!!!!

 

     

 

        Retrospekcja zdarzeń w 2023 roku w fotogalerii

     Kończy się 2023 rok. Rok,w którym zdarzyło się wiele ważnych wydarzeń, ważnych rocznic, ciekawych przedsięwzięć, nowych doświadczeń, wyzwań . Codziennej rehabilitacji społeczno -zawodowej, praktyk zawodowych, nieuniknionych zmian. Retrospekcja zdarzeń w fotogalerii.

 

       

 

         Obchody Światowego Dnia Terapii Zajęciowej

  

26 października obchodziliśmy Światowy Dzień Terapii Zajęciowej. Zarząd gryfińskiego Koła PSONI złożył ogromne podziękowania terapeutom zajeciowym z Warsztatu Terapii Zajęciowej i Zespołu Rehabilitacyjno-Terapeutycznego za codzienną, wspaniałą pracę z osobami z niepełnosprawnościami.
U nas dzień terapii zajęciowej jest codziennie!!
Drodzy Terapeuci, odgrywacie w naszym życiu kluczową rolę,
dlatego uważamy, że terapeuta to nie tylko zawód – to powołanie.
Dlatego warto tego dnia wyrazić zarówno Wam, jak i pozostałym Pracownikom szczególną wdzięczność i podziękować:
– za serce, uśmiech, dobre słowo i zachętę do pracy, gdy nic się nie udawało
i pochwałę, gdy wszystko szło dobrze,
– za pomoc w odkrywaniu tego w czym jesteśmy najlepsi i przekonywanie,
że możemy zrobić więcej niż się spodziewamy,
– za pokazanie nam, że się liczymy i jesteśmy ważni,
– za to, że w tak wielu sytuacjach mogliśmy zawsze na Was liczyć.
Z okazji tego szczególnego dnia, życzymy wszystkim Pracownikom,
by każdy dzień tej trudnej i odpowiedzialnej pracy
przynosił poczucie zadowolenia i satysfakcji
oraz był źródłem motywacji do osiągania coraz wyższych celów.”
 
     

 

      Fotogaleria z wycieczki do zoo w Eberswalde

 

     

 

       Dożynki Gminne w Wełtyniu

      Dzisiaj uczestniczyliśmy w Dożynkach Gminnych w Wełtyniu gm.Gryfino. Braliśmy udział w konkursie na najpiękniejszy wieniec dożynkowy, otrzymaliśmy od burmistrza MiG Gryfino nagrodę oraz dyplom . Prezentowaliśmy również prace wykonane przez uczestników WTZ. To było piękne święto plonów, muzyka ludowa, domowe smakołyki,koncert, wspaniała dożynkowa impreza.

        

 

         Obchody 30-lecia zwiedzanie wystawy

 

      Obchody 30-lecia działalności Koła Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Gryfinie wciąż trwają...

Zapraszamy do Centrum Informacji Turystycznej w Gryfinie przy ul. Nadodrzańskiej 1 do obejrzenia wystawy naszych zdjęć.
 
    

 

                                                                                                                                                             

           Zadanie współfinansowane ze środków Gminy Gryfino                                         Zadanie publiczne współfinansowane ze środków Powiatu Gryfińskiego

                      Oraz objęte Patronatem Honorowym                                                                                   oraz objęte Patronatem Honorowym

                         Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino                                                                                               Starosty Gryfińskiego

 

 

30 Lecie Koła PSONI w Gryfinie

 

Gryfińskie Koło Polskiego Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną  obchodziło 30-lecie działalności Koła - uczczenie 30 lat działalności rodziców osób z niepełnosprawnością intelektualną. Podczas wydarzenia przedstawiono historię Koła, podziękowano instytucjom  i organizacjom, jak również osobom prywatnym, które od wielu lat są zaangażowane w szeroko rozumiany proces wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną. Podkreślono rolę kadry placówek prowadzonych przez Koło, Warsztatu Terapii Zajęciowej (37 osób) oraz Zespołu Rehabilitacyjno – Terapeutycznego (10 osób) w codzienną rehabilitację społeczną i zawodową uczestników.

Zadanie publiczne było współfinansowane ze środków Powiatu Gryfińskiego oraz zostało objęte Patronatem Honorowym Starosty Gryfińskiego.

Zadanie było współfinansowane ze środków Gminy Gryfino oraz zostało objęte Patronatem Honorowym Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.

W ramach wydarzenia przeprowadzono część jubileuszowo - artystyczną, skierowaną do wszystkich obecnych – przedstawicieli władz i instytucji, uczestników i pracowników zaprzyjaźnionych placówek. Wystąpili uczniowie ze Szkoły Muzycznej I stopnia w Gryfinie, lokalny artysta Tadeusz Wasilewski, Kapela Ludowa „Borzymianki” oraz uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gryfinie – Celina Sapińska i Jacek Specjalski.

W wydarzeniu uczestniczyło około 150 osób z powiatu gryfińskiego. Bardzo licznie przybyli przedstawiciele lokalnych władz i instytucji, m.in. Starosta Gryfiński Wojciech Konarski, Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Mieczysław Sawaryn, Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski, Dyrektor Oddziału ZEDO w Nowym Czarnowie Sylwester Chruszcz, Nadleśniczy Nadleśnictwa Gryfino Arkadiusz Paleń, Dyrektor GDK Monika Drabik. Obecni byli również przedstawiciele placówek: Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Gryfinie, Warsztat Terapii Zajęciowej w Goszkowie, Środowiskowy Dom Samopomocy w Gryfinie, Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie, Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie, Dzienny Dom „Senior+” w Gryfinie, Stowarzyszenia na rzecz Osób Niepełnosprawnych „Most” Koło nr 1 w Gryfinie, „Pełnosprawni” Spółka z o.o. w Gryfinie. Obecnością zaszczycili także pracownicy PFRON Oddział Zachodniopomorski, PCPR w Gryfinie, OPS w Gryfinie, PSONI Koło w Szczecinie, OWES dla regionu stargardzkiego, a także rodziny uczestników obu placówek Koła.

 

Zarząd Koła bardzo dziękuje wszystkim przybyłym osobom, za serdeczne słowa uznania i wsparcia naszej działalności.

 

 

              

 

 

         Do zapoznania

             Porządek obrad

             Regulamin obrad

             Bilans za 2022 rok

             Sprawozdanie merytoryczne z działalności za 2022 rok

             Sprawozdanie finansowe za 2022 rok informacje ogólne

             Sprawozdanie finansowe za 2022 rok informacje uzupełniające do bilansu

             Rachunek zysków i strat za 2022 rok

                                                               

 

 

                       Nowa pracownia                                                   

       

PSONI Koło w Gryfinie dzięki dofinansowaniu przez Fundację PGE w formie darowizny zrealizowało projekt pn.: „Zabezpieczenie poszycia dachu budynku siedziby PSONI Koło w Gryfinie i wprowadzenie nowej formy terapii zajęciowej poprzez zakup pieca do wypalania ceramiki”. Dzięki temu przeprowadzono remont fragmentu dachu, a w Warsztacie Terapii Zajęciowej wprowadzono nowy rodzaj terapii zajęciowej - praca z gliną. Piec pozwoli na przeprowadzenie pełnego procesu tworzenia wypalania ceramiki oraz jej obróbki. W pracowni ceramiki osoby z niepełnosprawnością tworzyć będą produkty codziennego użytku, a także wyroby ozdobne usprawniając swoją motorykę mała orz koordynację wzrokowo-ruchową.

 

 

 

 

 

 

 

                                       Do zapoznania

                                                 Regulamin zebrania

                                                 Bilans za 2021 rok

                                                Informacje uzupełniające do bilansu za 2021 rok

                                                Informacje ogólne za 2021 rok

                                                Sprawozdanie merytoryczne za 2021 rok

                                                 Rachunek zysków i strat za 2021 rok

 

 

 

 

 

5 MAJA

DZIEŃ GODNOŚCI OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

 

  

W dniu 5 maja Koło Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Gryfinie obchodziło Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną. Uczestnicy dwóch placówek prowadzonych przez Stowarzyszenie - Warsztatu Terapii Zajęciowej (35 osób) i Zespołu Rehabilitacyjno-Terapeutycznego (10 osób) co roku, w tym dniu, przypominają o swojej obecności w lokalnej społeczności, o prawie do szacunku i godnego życia. W tym roku Koło gościło u siebie wyjątkowe osoby, które każdego dnia,  w swojej pracy, wspierają osoby z różnego rodzaju niepełnosprawnościami: Posłankę na Sejm RP Katarzynę Kotulę, Przewodniczącego Rady Powiatu w Gryfinie – Romana Michalskiego, przedstawicielki Starostwa Powiatowego – Zastępcę Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie - Monikę Parzych-Malawską oraz Monikę Jakimczyk,  a także Dyrektor Gryfińskiego Domu Kultury w Gryfinie – Monikę Drabik.

Uroczystość otworzyła Przewodnicząca Koła PSONI w Gryfinie – Wanda Kmieciak, po czym oddano głos obecnym gościom oraz uczestnikom obu placówek: Mateuszowi Żukowskiemu, Łukaszowi Bartosiowi, Natalii Milankiewicz, Celinie Sapińskiej, Marcinowi Burda. Mówiono o wciąż jeszcze, niestety, istniejącej dyskryminacji osób z niepełnosprawnością intelektualną, ale także o nowych możliwościach rozwoju systemu wsparcia. Podkreślono, iż osoby z niepełnosprawnościami nie chcą być tylko biernymi odbiorcami świadczeń, ale również chcą i mogą dać z siebie bardzo dużo.

O poczęstunek zadbał Hubert Woś „Dziki Łosiu”, serwując znakomite hamburgery ze swojego food trucka.