Zadanie współfinansowane ze środków Gminy Gryfino                                         Zadanie publiczne współfinansowane ze środków Powiatu Gryfińskiego

                      Oraz objęte Patronatem Honorowym                                                                                   oraz objęte Patronatem Honorowym

                         Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino                                                                                               Starosty Gryfińskiego

 

 

30 Lecie Koła PSONI w Gryfinie

 

Gryfińskie Koło Polskiego Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną  obchodziło 30-lecie działalności Koła - uczczenie 30 lat działalności rodziców osób z niepełnosprawnością intelektualną. Podczas wydarzenia przedstawiono historię Koła, podziękowano instytucjom  i organizacjom, jak również osobom prywatnym, które od wielu lat są zaangażowane w szeroko rozumiany proces wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną. Podkreślono rolę kadry placówek prowadzonych przez Koło, Warsztatu Terapii Zajęciowej (37 osób) oraz Zespołu Rehabilitacyjno – Terapeutycznego (10 osób) w codzienną rehabilitację społeczną i zawodową uczestników.

Zadanie publiczne było współfinansowane ze środków Powiatu Gryfińskiego oraz zostało objęte Patronatem Honorowym Starosty Gryfińskiego.

Zadanie było współfinansowane ze środków Gminy Gryfino oraz zostało objęte Patronatem Honorowym Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.

W ramach wydarzenia przeprowadzono część jubileuszowo - artystyczną, skierowaną do wszystkich obecnych – przedstawicieli władz i instytucji, uczestników i pracowników zaprzyjaźnionych placówek. Wystąpili uczniowie ze Szkoły Muzycznej I stopnia w Gryfinie, lokalny artysta Tadeusz Wasilewski, Kapela Ludowa „Borzymianki” oraz uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gryfinie – Celina Sapińska i Jacek Specjalski.

W wydarzeniu uczestniczyło około 150 osób z powiatu gryfińskiego. Bardzo licznie przybyli przedstawiciele lokalnych władz i instytucji, m.in. Starosta Gryfiński Wojciech Konarski, Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Mieczysław Sawaryn, Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski, Dyrektor Oddziału ZEDO w Nowym Czarnowie Sylwester Chruszcz, Nadleśniczy Nadleśnictwa Gryfino Arkadiusz Paleń, Dyrektor GDK Monika Drabik. Obecni byli również przedstawiciele placówek: Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Gryfinie, Warsztat Terapii Zajęciowej w Goszkowie, Środowiskowy Dom Samopomocy w Gryfinie, Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie, Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie, Dzienny Dom „Senior+” w Gryfinie, Stowarzyszenia na rzecz Osób Niepełnosprawnych „Most” Koło nr 1 w Gryfinie, „Pełnosprawni” Spółka z o.o. w Gryfinie. Obecnością zaszczycili także pracownicy PFRON Oddział Zachodniopomorski, PCPR w Gryfinie, OPS w Gryfinie, PSONI Koło w Szczecinie, OWES dla regionu stargardzkiego, a także rodziny uczestników obu placówek Koła.

 

Zarząd Koła bardzo dziękuje wszystkim przybyłym osobom, za serdeczne słowa uznania i wsparcia naszej działalności.