5 MAJA

DZIEŃ GODNOŚCI OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

 

  

W dniu 5 maja Koło Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Gryfinie obchodziło Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną. Uczestnicy dwóch placówek prowadzonych przez Stowarzyszenie - Warsztatu Terapii Zajęciowej (35 osób) i Zespołu Rehabilitacyjno-Terapeutycznego (10 osób) co roku, w tym dniu, przypominają o swojej obecności w lokalnej społeczności, o prawie do szacunku i godnego życia. W tym roku Koło gościło u siebie wyjątkowe osoby, które każdego dnia,  w swojej pracy, wspierają osoby z różnego rodzaju niepełnosprawnościami: Posłankę na Sejm RP Katarzynę Kotulę, Przewodniczącego Rady Powiatu w Gryfinie – Romana Michalskiego, przedstawicielki Starostwa Powiatowego – Zastępcę Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie - Monikę Parzych-Malawską oraz Monikę Jakimczyk,  a także Dyrektor Gryfińskiego Domu Kultury w Gryfinie – Monikę Drabik.

Uroczystość otworzyła Przewodnicząca Koła PSONI w Gryfinie – Wanda Kmieciak, po czym oddano głos obecnym gościom oraz uczestnikom obu placówek: Mateuszowi Żukowskiemu, Łukaszowi Bartosiowi, Natalii Milankiewicz, Celinie Sapińskiej, Marcinowi Burda. Mówiono o wciąż jeszcze, niestety, istniejącej dyskryminacji osób z niepełnosprawnością intelektualną, ale także o nowych możliwościach rozwoju systemu wsparcia. Podkreślono, iż osoby z niepełnosprawnościami nie chcą być tylko biernymi odbiorcami świadczeń, ale również chcą i mogą dać z siebie bardzo dużo.

O poczęstunek zadbał Hubert Woś „Dziki Łosiu”, serwując znakomite hamburgery ze swojego food trucka.