Warsztat Terapii Zajęciowej w Gryfinie rozpoczął swoją działalność w sierpniu 1996 r.

Warsztat Terapii Zajęciowej jest wyodrębnioną jednostką organizacyjną i finansową Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gryfinie powołaną do realizacji zadań z rehabilitacji społecznej
i zawodowej wynikających z Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 123
poz. 776 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy
i Polityki Społecznej   z dnia 25 marca 2004r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz. U. 04.63.587 z dnia 15 kwietnia 2004 roku).

Warsztat jest placówką pobytu dziennego. Funkcjonuje przez pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30.

Zajęcia terapeutyczne uczestników odbywają się od godz. 8.00 do 15.00 (7 godzin dziennie, 35 godzin   tygodniowo, 11 miesięcy w roku) z możliwością prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych i terapeutycznych w godzinach popołudniowych oraz w dni wolne od pracy na terenie siedziby Warsztatu i poza nim.

Celem placówki jest działanie zmierzające do wszechstronnego rozwoju osób niepełnosprawnych intelektualnie, a w szczególności poprawy sprawności psychofizycznej, zaradności życiowej, rehabilitacji społecznej. Uczestnicy WTZ pochodzą z terenu powiatu gryfińskiego (gmina Gryfino i Banie).

 1. Zajęcia w Warsztacie odbywają się w pracowniach:
 • Gospodarstwa domowego i ogrodnictwa
 • Krawieckiej
 • Plastycznej
 • Poligraficzno- komputerowej z elementami doradztwa zawodowego
 • Rękodzieła
 • Stolarsko – dekoratorskiej

oraz zajęcia uzupełniające:

 • rehabilitacja ruchowa,
 • zajęcia na basenie
 • zajęcia psychologiczne
 • inne aktywności w ramach kół zainteresowań
 • praktyki zawodowe

Adres siedziby Warsztatu Terapii Zajęciowej:

74-100 Gryfino, ul. Szczecińska 33.

 

 

 

Pracownie

 

Czytaj więcej: Pracownie