Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie

Jan Paweł II powiedział:
„Człowiek jest wielki nie przez to co ma ,
nie przez to kim jest , lecz przez to,
czym dzieli się z innymi.”

Dnia 05.05.2011r. w Gryfinie obchodziliśmy Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną mający na celu przybliżenie idei tolerancji i godności osoby niepełnosprawnej. Celem tego działania jest zaprezentowanie mieszkańcom  miasta obecności wśród nich, otwartości i chęci bycia zauważonym przez innych ludzi.  Niepełnosprawni mają takie same prawo do życia, radości i pracy jak osoby zdrowe. Często o tym zapominamy. Niestety wciąż osoby niepełnosprawne intelektualnie są piętnowane i wyszydzane.

Z tej okazji o godz. 9:30 jak co roku odbył się marsz.

 

 

Udział w nim wzięli uczestnicy placówek Polskiego Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gryfinie, podopieczni Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie,  Stowarzyszenia „ Pod Dębami” w Dębcach, oraz uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie, rodzice, zaproszeni goście.

Oficjalna cześć imprezy odbyła się w Starostwie Powiatowym podczas której, licznie zgromadzonych gości powitała wiceprzewodnicząca Zarządu PSOUU Wanda Kmieciak.

Wśród nich znaleźli się:  Wicestarosta Jerzy Miler, Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat, Wójt Gminy Banie Teresa Sadowska, Dyrektor PCPR Marianna Kołodziejska – Nowicka, Dyrektor DPS w Nowym Czarnowie Elżbieta Antkowicz, ks. Kanonik Bronisław Kozłowski, Komendant Straży Miejskiej Roman Rataj, przedstawiciel OPS, Radni Powiatu Gryfińskiego, rodzice i terapeuci.

Przewodnicząca Zarządu Koła Elżbieta Wiśniewska w swoim przemówieniu powiedziała, że zmienia się podejście do niepełnosprawnych. Owszem, ale maleńkimi krokami – podjazd, chodnik, winda w urzędzie, terapia. O tym, że nasze dzieci poruszają się z trudem, kuleją, jadą na wózkach, nie wszystko rozumieją ale chcą pójść na lody, do teatru, kina, parku. Mają prawo do godności i szacunku. A mentalność – w ogonie, bo o zmiany w myśleniu najtrudniej.

Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej pani Anita Respondowska mówiła, że to właśnie brak umiejętności zaakceptowania istnienia w społeczeństwie niepełnosprawności czyni ze zdrowych ludzi niepełnosprawnych.W tym miejscu należy głośno powiedzieć,: „niepełnosprawność intelektualna to choroba , która może zdarzyć się w każdej rodzinie , może dotknąć każdego z nas i nie należy jej się wstydzić”. Ludzie niepełnosprawni choć urodzili się mniej szczęśliwi, mają prawo szukać wsparcia w nas, ludziach zdrowych. To my ludzie zdrowi, powinniśmy dążyć do tego, aby dzieci, ludzie dorośli dotknięci niepełnosprawnością byli otoczeni miłością, aby napotykali na swojej drodze szczęście, akceptacje.

Głos zabrali zaproszeni goście min. Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat 

 

 

Odbył się wykład lekarz który miał na celu uświadomienie znaczenia zdrowego sposobu odżywiania i aktywności fizycznej dla zdrowia oraz promowanie właściwych zachowań w tym zakresie.

Niepełnosprawni odczytali petycję skierowaną do Starosty Powiatu Gryfińskiego i Burmistrza Miasta i Gminy  Gryfino.

Odbyła się recytacja uczestników WTZ: Mateusza Żukowskiego i Agnieszkę Tkaczyk

 

 

 Organizatorzy przygotowali dla wszystkich wiele niesamowitych atrakcji. Każdy mógł wziąć udział w konkursie plastycznym, mini zawodach sportowych, kwizie na temat zdrowego odżywiania, zobaczyć wystawę prac uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej, zmierzyć ciśnienie, poziom cukru. Wszystkich uczestników happeningu poczęstowano pyszną gorącą zupę. Mieszkańcy miasta zatrzymywali się na chwilę i podziwiali zmagania osób niepełnosprawnych w zawodach sportowych, występy taneczne osób niepełnosprawnych. Grała muzyczka, świeciło słoneczko, dzionek minął.

                                                                                                                                Do zobaczenia za rok