”Można odejść na zawsze, by stale być blisko…”
- ks. Jan Twardowski

 

Żegnamy naszą kochaną
Dorotkę Dworakowską.
Rodzinie składamy wielkie wyrazy współczucia.
Zarząd, Kadra i Członkowie Koła

Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Gryfinie
oraz
koleżanki i koledzy z

Warsztatu Terapii Zajęciowej i Zespołu Rehabilitacyjno-Terapeutycznego
w Gryfinie