Trening umiejętności samoobsługi i zaradności życiowej

Cel zajęć to umożliwienie nabycia oraz podtrzymanie osiągniętych wcześniej umiejętności  i sprawności z zakresu samoobsługi, czynności życia codziennego oraz czynności związanych z aktywnością, kształtowanie nawyku dbania o porządek,  nauka dbania o higienę osobistą, nauka obsługiwania podstawowych urządzeń AGD i RTV, nauka przemieszczania się środkami komunikacji miejskiej, nauka przygotowywania prostych posiłków, wdrażanie do przestrzegania zdrowego i higienicznego stylu życia, nauka obsługi komputera i korzystania z  internetu,  nauka załatwiania prostych spraw w instytucjach użyteczności publicznej, nauka spędzania czasu wolnego.   

  1. Wyjście na cmentarz w Gryfinie : złożenie stroików. Zapalenie zniczy na mogiłach osób których już wśród nas.                    
  1. Wyjazd ZRT do Szczecina

                             Nauka samodzielności w przemieszczaniu się komunikacją PKP

                             Zwiedzanie dworca szczecin Główny

                             Przemieszczanie się ulicami Szczecina

                             Drobne zakupy w centrum handlowym „ Galaxy”

                             Zakończenie wycieczki spożyciem tradycyjnym szczecińskim pasztecikiem z barszczem

 

                   

  

 

  

     

                              Wyjazd ZRT do Szczecina

 

    Uczestnicy ZRT przy PSONI Koło w Gryfinie udali się do Szczecina. Ta ciekawa i pełna atrakcji wyprawa w ramach codziennej rehabilitacji w ZRT służy zdobywaniu nowych umiejętności oraz uczy samodzielności. Realizowany projekt PFRON ,,Samodzielność drogą do sukcesu,, w ramach konkursu 1/ 2021 ,,Sięgamy po sukces,,dofinansowany ze środków PFRON.

 

                  

 

                                   

 

 

 

 

 

 

TRENING UMIĘTNOŚCI SAMOOBSŁUGI ZARADNOŚCI ŻYCIOWEJ  

 

- Zajęcia w przygotowaniu posiłków 

 

    

 

- Spędzanie wolnego czasu

 

  

 

 

ZAJĘCIA REHABILITACYJNE I RUCHOWE - OGÓLNOROZWOJOWE

 

    

 

 

 

HORTITERAPIA 

 

- wyjście do kwiaciarni - pokaz układania bukietów

 

     

 

- podziwianie roślin w Ogrodzie  Przelewicach

 

    

 

- prace na terenie placówki

 

    

 

 

 

 

 

 

HIPOTERAPIA

- Zakończenie zajęć - ognisko

 

 

                                                                            

                                                                                             

                                                                           

          

   Wycieczka nad Morze Bałtyckie

 

 W dniach 13-15 06 2022 roku beneficjenci ZRT w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków PFRON "Samodzielność drogą do sukcesu" wyruszyli na trzydniową wycieczkę nad morze do miejscowości Pobierowo. Nocowaliśmy w ośrodku "Pisz" położonym wśród zieleni, lasów. Ośrodek oferował wygodne pokoje, basen, siłownię, boisko do tenisa ziemnego, siatkówki, salę do wspólnych spotkań, dyskotek jak również miejsce do grilowania. Ponieważ pogoda była w tak zwaną kratkę nie mogliśmy w pełni korzystać z odpoczynku nad morzem. Spacerowaliśmy przez pobliski las słuchając śpiewu ptaków, szumu drzew. Dużą atrakcją było wzburzone morze, szum uderzających fal. Zwiedzaliśmy papugarnię, w której zobaczyliśmy liczne gatunki pięknych kolorowych papug od najmniejszych Lorys po wielkie Ary. Oglądaliśmy ruiny gotyckiego kościoław Trzęsaczu. Powróciliśmy  do domu z niezapomnianymi wrażeniami oraz dobrym nastrojem.

Celem wyjazdu było: integracja osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem, nauka spędzania czasu wolnego, a także czasu na zwiedzanie i odpoczynek.

 

 

 

 

Wspomnienia z wycieczki z nad morza

W dniach 11-13  czerwiec beneficjenci Zespołu Rehabilitacyjno-Terapeutycznego w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków PFRON „Bądź aktywny sprawny i zdrowy”, nocowali w ośrodku Wczasowo – Rehabilitacyjnym  „Grażyna” w Międzywodziu.

 

Celem wyjazdu było zintegrowanie osób niepełnosprawnych, rozwijanie samodzielności, aktywności ruchowej, czas na odpoczynek i zwiedzanie.

 

   

                                                                         

  

           “ Bądź aktywny, sprawny i zdrowy”

 

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gryfinie od kwietnia 2021 r. kontynuuje realizację projektu „ Bądź aktywny, sprawny i zdrowy” współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

Projekt przeznaczony jest dla Osób z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym. Stowarzyszenie już od kilku lat umożliwia dorosłym Osobom z niepełnosprawnością intelektualną dzienny pobyt w placówce, dzięki środkom pozyskiwanym w ramach konkursów ogłaszanych przez PFRON. Działania te są w głównej mierze ukierunkowane na przeciwdziałanie wykluczeniu tych osób z życia społecznego oraz na przeciwdziałanie regresowi w ich rozwoju. Dzięki temu nie zostają utracone efekty osiągnięte dzięki wieloletnim oddziaływaniom terapeutycznym. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną potrzebują takich form wsparcia jak; zajęcia plastyczne, trening umiejętności samoobsługi i zaradności życiowej, hortiterapia, zajęcia na basenie, zajęcia rehabilitacyjne i ruchowe prowadzonych w grupie oraz indywidualnych zajęć: z logopedą, z psychologiem oraz  z zakresu hipoterapii, aby móc podtrzymywać i rozwijać swoje umiejętności z zakresu samodzielności. Wiadomo bowiem, że niećwiczone umiejętności z czasem zanikają, a Uczestnicy czują się niepotrzebni i dyskryminowani. Kompleksowe wsparcie Osoby z niepełnosprawnością intelektualną otrzymają dzięki działaniom zaplanowanym w ramach projektu.

 

Nabór beneficjentów trwa do końca kwietnia. Telefon kontaktowy 91 415 2014 lub 693 665 050

           

         

 

 

 

 

 

  

   

 

Projekt „Kierunek Aktywność” realizowany w ramach konkursu 1/2019 

 

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną  Koło w Gryfinie informuje, że w dniu 31 marca 2021 r. zakończyło realizację projektu pod nazwą „Bądź aktywny, sprawny i zdrowy”” współfinansowanego ze środków PFRON w ramach  konkursu  1/2019 ogłoszonego na podstawie art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

W czasie trwania projektu od 01.07.2020 r. do 31.03.2021 r. prowadzono formy wsparcia :

- zajęcia plastyczne bez wspomagania

- zajęcia plastyczne ze wspomaganiem

- trening umiejętności samoobsługi i zaradności życiowej

- biblioterapia

- hortiterapia

- logopedia

- zajęcia psychologiczne

- zajęcia na basenie

- rehabilitacja ruchowa

- hipoterapia

Zrealizowano dodatkowe formy wsparcia dla osób o zwiększonym deficycie rozwojowym:

- opiekun osoby niepełnosprawnej

- wolontariat

- dowóz

Zaplanowane w projekcie formy wsparcia odbywały się z podziałem na grupy oraz indywidualnie. Dla każdego beneficjenta opracowany został przez kadrę Indywidualny Plan Działania w którym wykazano poziom umiejętności danego beneficjenta. Co pół roku wystawiano opinię o postępach w rehabilitacji przez logopedę, psychologa oraz rehabilitanta. Rehabilitacja osób niepełnosprawnych w placówce to zespół działań, zmierzających do osiągnięcia, przy aktywnym udziale tych osób, możliwie najwyższego poziomu ich funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej, z uwzględnieniem wszystkich rodzajów potrzeb osób niepełnosprawnych w procesie rehabilitacyjnym.

Zakładanym celem w projekcie było usamodzielnienie beneficjentów w najbardziej optymalnym stopniu, wdrażanie  do aktywności fizycznej i umysłowej poprzez prowadzenie szeroko rozumianej ergoterapii.

Zaplanowane działania zostały realizowane zgodnie z harmonogramem.

 

  

 

Projekt grantowy pn.: „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”

 

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gryfinie od 1 września 2020 r. realizuje grant pn: „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach POWER  Działania 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Celem projektu jest zapewnienie ochrony zdrowia i życia uczestnikom zajęć prowadzonych w ramach zadań zlecanych przez PFRON (art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).

Uzyskane w ramach grantu środki finansowe są przeznaczane na zakup środków ochrony osobistej dla pracowników organizacji realizującej na podstawie umowy z PFRON zadania zlecane w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami, zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami z niepełnosprawnością w Zespole Rehabilitacyjno- Terapeutycznym oraz na środki dezynfekcyjne i niezbędne wyposażenie potrzebne do prawidłowego ich stosowania co przyczyni się do zapewnienia ochrony ich zdrowia i życia w sytuacji zagrożenia COVID-19.

 

 

         

                              Relacja z wycieczki nad Morze Bałtyckie

     

28 sierpnia 2020r. uczestnicy Zespołu Rehabilitacyjno - Terapeutycznego w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków PFRON „ Bądź aktywny, sprawny i zdrowy”  wybrali się na 3-dniową wycieczkę nad  morze. Nocowaliśmy w pięknym Ośrodku Wczasowo- Rehabilitacyjnym „ Grażyna”, który znajduje się w Międzywodziu tuż nad samym morzem.Ośrodek oferował wygodne pokoje, salę do wspólnych spotkań i dyskotek jak również miejsce do grillowania. Chętnie korzystaliśmy ze wszystkich tych udogodnień, miło spędzając czas.

 

 

 

Celem wyjazdu było zintegrowanie osób niepełnosprawnych, rozwijanie samodzielności, upowszechnienie spędzania czasu wolnego, podniesienie wśród beneficjentów świadomości ekologicznej i zainteresowania kwestiami przyrodniczymi oraz rozwijanie wśród nich aktywności ruchowej i sprawności fizycznej. Ale także był to czas na zwiedzanie i odpoczynek.

 

Ponieważ pogoda była w tak zwaną kratkę nie mogliśmy w pełni zażywać kąpieli słonecznych. Każdego popołudnia aktywnie odpoczywaliśmy nad morzem. Podziwialiśmy zachody słońca, zbieraliśmy bursztyny, spacerowaliśmy, graliśmy w piłkę, budowaliśmy zamki z piasku. Z wielką niechęcią wracaliśmy do naszych pokoi. Morze, piasek...to dla naszych podopiecznych było najważniejsze i najlepsze.

 

To były niezwykłe dni, które minęły bardzo szybko. Pozostało wiele pięknych  wspomnień oraz nadzieja, że za rok znowu wyruszymy na wycieczkę i będziemy się dobrze bawić.

 

  


 

                                                                                          

 

Rozpoczęliśmy realizację projektu "Bądź aktywny, sprawny i zdrowy"

w ramach konkursu nr 1/2019 „Kierunek Aktywność”

 

Czas realizacji Projektu od 01.07.2020 do 31.03.2021

 

 

 

W lipcu rozpoczęliśmy realizację dwuletniego projektu pt. "Bądź aktywny, sprawny i zdrowy”. Projekt jest kontynuacją działań w ramach kolejno ogłaszanych konkursów, którego celem jest prowadzenie działań na rzecz 10 beneficjentów posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne (orzecznika lekarza ZUS). W ramach zadania beneficjentów objęto kompleksową ciągłą i systematyczną rehabilitacją prowadzoną przez psychologa, logopedę, rehabilitanta oraz instruktorów terapii zajęciowej przy wsparciu opiekuna osoby niepełnosprawnej i wolontariuszy, mającą na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych.

 

Osoby z niepełnosprawnościami są zagrożone wykluczeniem społecznym, dlatego niezbędne jest przeprowadzenie działań mających wpłynąć kompleksowo na ich usamodzielnienie. Ważne jest podtrzymywanie i rozwijanie tych umiejętności, które są niezbędne do samodzielnego i aktywnego życia oraz pełnienia ról społecznych. Całokształt podjętych w ramach projektu działań pomoże zmniejszyć deficyty rozwojowe niepełnosprawnych osób, wpłynie na poprawę jakości życia i funkcjonowania naszych podopiecznych oraz ich otoczenia, a w rezultacie przyczyni się do zmniejszenia zjawiska wykluczenia społecznego.

 

W efekcie zrealizowanie założonych celów przełoży się na nabycie przez Uczestników niezbędnych umiejętności w zakresie poprawy kondycji fizycznej, poprawy orientacji czasoprzestrzennej, w sferze kontaktów społecznych, w zakresie poprawy poziomu samoobsługi, poprawnego wykonywania podstawowych czynności higienicznych, porządkowych, posługiwania się komputerem, poruszania się komunikacją miejską, rozszerzenia zasobu mowy czynnej i biernej, przejawiania nawyków życia społecznego, poprawy komunikacji, doskonalenia sprawności manualnej, grafomotorycznej, wydłużenia koncentracji uwagi, poprawy koordynacji wzrokowo - słuchowej i ruchowej.

Zaplanowane formy wsparcia:

  ▪zajęcia plastyczne,

  ▪trening umiejętności samoobsługi i zaradności życiowej,

  ▪biblioterapia,

  ▪hortiterapia,

  ▪zajęcia na basenie

  ▪rehabilitacja ruchowa,

  ▪hipoterapia,

  ▪zajęcia z psychologii

  ▪zajęcia z logopedii.

Projekt jest dofinansowany przez PFRON w ramach konkursu o zlecenie realizacji zadań w formie wsparcia nr 1/2019), ogłoszonego na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w związku z art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych o kierunku pomocy 2 „zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych”